Liczba odwiedzin: 10045
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6237

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, [1512-02-17 — 1512-02-28]

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 305-307 (in extenso)
2EOBANUS 1535 (Ad Ioannem Dantiscum secretarium regium) s. CC2v-CC3v (in extenso)
3EOBANUS 1539 (Ad Ioannem Dantiscum secretarium regium) s. 198r-199r (in extenso)
4PERIANDER (H. Eobanus Hessus ad Ioannem Dantiscum secretarium regium) s. 435-437 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu