Liczba odwiedzin: 3624
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6238

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, [1512-02-17 — 1512-02-28]

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 308-309 (in extenso)
2EOBANUS 1535 (Ad eundem Dantiscum) s. CC3v-CC[4]v (in extenso)
3EOBANUS 1539 s. 199r-200r (in extenso)
4PERIANDER (Ad eundem) s. 437-438 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu