Liczba odwiedzin: 334
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6239

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Regensburg, [1532-05-07 — 1532-05-22]

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 321-323 (in extenso)
2EOBANUS 1539 s. 321v-322v (in extenso)
3PERIANDER (Idem summo viro domino Ioanni Dantisco episcopo Culmensi etc.) s. 438-440 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu