Liczba odwiedzin: 3196
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6240

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Regensburg, [ca. 1532-05-31]

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 324 (in extenso)
2EOBANUS 1539 s. 322v-323r (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu