Liczba odwiedzin: 15912
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6246

Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council
s.l., [1511 — 1514?]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, autograf, APG, 300, D/ 4, Nr 550

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 2, k. 3
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu