Liczba odwiedzin: 6386
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6247

Ioannes DANTISCUS do Jacob SPIEGEL
Cracow, 1518-02-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 57-58

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1518 s. 2 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu