Liczba odwiedzin: 13589
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6249

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Aderburg?, 1530-04-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 14

Publikacje:
1TSCHACKERT 2/1 Nr 715, s. 238-239 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu