Liczba odwiedzin: 2500
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6264

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Nuremberg, [1531]

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 315-317 (in extenso)
2Epitaphia (Clariss(imo) Viro ac D(omino) D(omino) Ioanni Dantisco Episcopo Culme(n)si etc. Sereniss(imae) Regiae M(aiestatis) Poloniae apud Caes(arem) Oratori etc. D(omino) ac patrono perpetua fide colendo suo Aelius Eobanus Hessus) s. D3v-r (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu