Liczba odwiedzin: 11717
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6285

Charles V of Habsburg do [Ioannes DANTISCUS]
Toledo, 1529-03-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, AGS, Estado, Legajo 1554, k. 369
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu