Liczba odwiedzin: 10066
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6336

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1548-05-27


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 793-794
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu