Liczba odwiedzin: 6501
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6345

Bona Sforza & Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-08-28
            odebrano Burgos, [1527]-11-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 77-78, 120
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 96, s. 409-411
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 399-400

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 266, s. 277-278 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu