Liczba odwiedzin: 13353
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #636

Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1531-06-02
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 52-53
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 9
3regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 51
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 37

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 132, s. 83 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu