Liczba odwiedzin: 16869
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6375

Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE
Althausen (Starogród), 1533-10-14
            odebrano Vienna?, 1533-11-14
List zaginiony, mentioned in IDL 1043
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu