Liczba odwiedzin: 7837
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6389

[Mauritius FERBER] do [Ioannes DANTISCUS]
[Allenstein (Olsztyn)], [1536-02-27]

List zaginiony, mentioned in IDL 6388
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu