Liczba odwiedzin: 16691
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #641

Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1531-06-12
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 58-59
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 52-53
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 42

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 137, s. 86-87, 316 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Appendix No. 2) s. 595-597 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu