Liczba odwiedzin: 16731
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6418

Ioannes DANTISCUS do Johann TYMMERMANN
1539-02-01 or shortly before
            odebrano Frauenburg (Frombork), few days before 1539-02-27
List zaginiony, mentioned in IDL 3863: <i>Mittimus Fraternitati Vestrae - - adiunctas litteras ad venerabilem dominum cantorem</i>; most probably Tymmermenn replies to this letter with IDL 2080: <i>Litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, ex Gdano, ubi valetudini recuperandae gratia aliquot septimanas mansi, ante paucos dies domum rediens, hic repperi, haud vulgares paternae benevolentiae et amoris erga me testes. Quod hactenus non responderim, Reverendissima Dominatio Vestra oro mihi condonet, in causa enim est, quod tarde mihi redditae sunt.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu