Liczba odwiedzin: 3866
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6421

Ioannes DANTISCUS do Johann TYMMERMANN
before 1539-09-05

List zaginiony, mentioned in IDL 5428: <i>Quod Reverendissima Dominatio Vestra, quae in litteris domini Ioannis a Werden, quas praesentibus remitto, ad eam scriptis, continentur, pariter quae ex urbe Reverendissima Dominatio Vestra habet, mihi communicare dignata sit, maximas Reverendissimae Dominationi Vestrae habeo gratias. - - Praeterea aggravatio illa, quae reaggravatio esse debuit, nuper per me remissa non est, ut Reverendissima Dominatio Vestra in litteris suis meminit, contra Alexandrinam, sed Annam Schelingstz, nam contra Alexandrinam est hic penes parrochiam dudum missa reaggravatio et nondum exsecuta.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu