Liczba odwiedzin: 3604
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6427

Ioannes DANTISCUS do Alexander SCULTETI
before 1537-09-08

List zaginiony, mentioned in IDL 1705
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu