Liczba odwiedzin: 13760
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6431

Ioannes DANTISCUS do Achatius TRENCK
1537-11-24 — 1537-12-04
            odebrano ca. 1537-12-05
List zaginiony, mentioned in IDL 5613 and IDL 1799
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu