Liczba odwiedzin: 23803
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #644

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1531-06-26


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 61
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 354

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 44

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 139, s. 87 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu