Liczba odwiedzin: 10440
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6476

Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU
1541-02

List zaginiony, mentioned in IDL 2452: Sunt mihi litterae a nepote meo in urbe X Aprilis datae, non malae spei ..., quamvis adhuc nostras in Februario missas non acceperit., and in IDL <2463>Scripsi igitur nepoti meo Gasparo, ut pro utrisque nobis rem agat, quo si seorsum illi Dominatio Vestra quippiam iniunxerit iussi etiam ... ut obsequatur Dominationis Vestrae negotiis tamquam meis inserviat.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu