Liczba odwiedzin: 13412
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6476

Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU
1541-02

List zaginiony, mentioned in IDL 2452
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu