Liczba odwiedzin: 20391
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6503

Ioannes DANTISCUS do Heinrich EHINGER
1537-01-01 — 1537-09-27

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1729
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu