Liczba odwiedzin: 15956
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6506

Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS
1537-07-01 — 1537-09-25

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1726
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu