Liczba odwiedzin: 8668
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6547

Ioannes DANTISCUS do Juan Antonio MARLIANO
Valladolid?, before 1529-01-15

List zaginiony, mentioned in IDL 3818
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu