Liczba odwiedzin: 6083
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6563

Ioannes DANTISCUS do Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN)
1535-08-06
            odebrano 1535-09-10
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1387 and IDL 1449
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu