Liczba odwiedzin: 9926
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6583

Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS
1536-01-16

List zaginiony, mention ed in IDL 1415
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu