Liczba odwiedzin: 16467
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6605

Johann TYMMERMANN do Ioannes DANTISCUS
1539-08-06

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3884: Ea, quae VI huius Fraternitas Vestra ad nos scripsit, satis nobis fecerunt, acquiescimus itaque Fraternitatis Vestrae consilio, pro quo et gratias habemus, quousque aliud in hac turpi causa, quod faciendum honor ecclesiae nostrae et aequitas postulaverit, a Fraternitate Vestra acceperimus.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu