Liczba odwiedzin: 12665
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6614

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1545-01-17

List zaginiony, mentioned in IDL 3853, 3909
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu