Liczba odwiedzin: 1083
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6676

Ioannes DANTISCUS do Matthäus LANG
shortly before 1516-01-01

List zaginiony, mentioned in IDL 5093
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu