Liczba odwiedzin: 24679
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6679

Ioannes DANTISCUS do Stanisław AICHLER
before 1538-11-11, most probably end of October

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1986: Redditae mihi sunt litterae a Reverendissima Dominatione Tua scriptae.; cf. IDL 1979, IDL 1984 which answer to letters of Dantiscus of the same expedition as IDL 6679
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu