Liczba odwiedzin: 5510
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6684

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-03-15

Regest polski:

Dantyszek zapoznał się z ustanowionymi przez swego poprzednika [Maurycego Ferbera] i kapitułę warmińską konstytucjami i uzgodnieniami dotyczącymi zakresu władzy biskupa i kapituły w swoich domenach.

Ponieważ ostatnimi czasy regulacje te nie były przestrzegane, rozesłał swoim poddanym odpowiednie rozporządzenia, wdrażające je na nowo. Przesyła ich kopię kapitule, aby również ona uczyniła to samo. Oczekuje rychłej odpowiedzi.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, RA, Extranea IX Polen, vol. 148, k. 3

Publikacje:
1PROWE 1853 s. 25 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu