Liczba odwiedzin: 2152
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6690

Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS
1547-12-14 — 1548-01-16

List zaginiony, mentioned in IDL 3328
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu