Liczba odwiedzin: 4813
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6704

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Augsburg, 1530-07-02

List zaginiony, mentioned in IDL 518
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu