Liczba odwiedzin: 16586
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6705

Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS
1548-07-20 — 1548-08-25
            odebrano 1548-08-26
List zaginiony, mentioned in IDL 3436
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu