Liczba odwiedzin: 4419
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6706

Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1548-08-14

List zaginiony, mentioned in IDL 3439
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu