Liczba odwiedzin: 1529
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #671

Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1531-08-16
            odebrano Brussels, [1531]-08-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 103-106
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 474

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 380

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 154, s. 92 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu