Liczba odwiedzin: 15983
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6715

Ioannes DANTISCUS do Albrecht CUON
1533-05-25 — 1533-10-01

List zaginiony, mentioned in IDL 1094
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu