Liczba odwiedzin: 22485
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6722

[Kulm Town Council?] do Ioannes DANTISCUS
before 1536-01-05

List zaginiony, mentioned in IDL 1398
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu