Liczba odwiedzin: 18802
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6728

Elbing Town Council do Ioannes DANTISCUS
1536-05-04 — 1536-05-21

List zaginiony, mentioned in IDL 1452
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu