Liczba odwiedzin: 8688
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6747

Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS
1541-01-07 — 1541-02-12
            odebrano 1541-02-15
List zaginiony, mentioned in IDL 2388
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu