Liczba odwiedzin: 13112
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6749

Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS
1541-02-19 — 1541-03-03

List zaginiony, mentioned in IDL 2395
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu