Liczba odwiedzin: 4911
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6758

Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE
Löbau (Lubawa), 1535-12-16

List zaginiony, mentioned in IDL 5505: In itinere profectionis meae ad Hungariam in dominio spectabilis domini Alexii Thursonis redditae de mense Iunii proxime praeteriti mihi sunt Reverendissimae Dominationis Vestrae litterae, quae datae erant Lubaviae XVI Decembris. Quae licet tardius quam speraveram ad me pervenerint, fuerunt tamen mihi, ultra quam dici poterit, gratissimae.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu