Liczba odwiedzin: 22491
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6775

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
[1528-12-26 — 1529-01-15]
            odebrano [Toledo]
List zaginiony, mentioned in IDL 421, IDL 5771
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu