Liczba odwiedzin: 10992
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #68

[Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI]
[Heilsberg (Lidzbark Warmiński)], 15[41]-07-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 245, s. 274-273(!)
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 245, s. 275
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu