Liczba odwiedzin: 12412
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6803

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Brussels, 1531-03-04

List zaginiony, mentioned in IDL 608
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu