Liczba odwiedzin: 15401
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6809

Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA
Valladolid, 1524-10-12 — 1524-10-13

List zaginiony, mentioned in IDL 5807
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu