Liczba odwiedzin: 2930
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6813

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
1541-05-01 — 1541-05-29

List zaginiony, mentioned in IDL 4388
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu