Liczba odwiedzin: 7868
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6816

Ioannes DANTISCUS do [Mauritius FERBER?]
s.l., [ca. 1530-03-09?]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, AAWO, AB, D.100, k. 132r-v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu