Liczba odwiedzin: 4347
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6817

[Bona Sforza] do Ioannes DANTISCUS & [Lodovico ALIFIO]
s.l., [1524-03-25]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., AGAD, Varia oddziału I, No. 2, k. 57v-59r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu