Liczba odwiedzin: 12692
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6821

Michał SANDER do Ioannes DANTISCUS
London, 1522-10-20 — 1523-02-08

List zaginiony, mentioned in IDL 3462
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu